Fyll ut skjemaet så snart som mulig etter lokallagsårsmøtet. Skjemaet vil bli sendt til leder av fylkeslaget og NSG sentralt.
 

Årsmøterapport 2021 - Lokallag

Her velger du hvilket fylkeslag ditt lokallag ligger under.
Oppgi lokallag

Refusjon utbetales når gyldig organisasjonsnummer er registrert.


Ønsker du å motta kvittering for innsendt rapport fra årsmøte?
Oppgi din e-post under.

E-post for kvittering

Tillitsvalgte 2021
Styrevara skal ikke oppgis

Leder*

Fyll ut fornavn og etternavn
Her fyller du ut e-postadresse
Roller
 
 

Nestleder

Her oppgir du telefonnummer

Kasserer


Sekretær


Styremedlem


Styremedlem


Geitekontakt (frivillig)

Navn tillitsvalgt 7
Telefonnummer tillitsvalgt 7

Gjeterhundkontakt (frivillig)


Valgkomité leder (frivillig)


Årsmøteutsendinger

Fylll ut navn til årsmøteutsendinger

Møter i meldingsåret

Antall styremøter i meldingsåret
Antall medlemsmøter

Årsmelding og årsregnskap

Her kan du laste opp årsmelding
Last opp årsregnskap
Last opp protokoll fra årsmøte

Totalen av alle vedleggene kan ikke overskride 10 MB HUSK! Du må også oppdatere endringer i styret på «Min Side» på www.nsg.no og i Brønnøysundregisteret.