201050638 VINNER (klikk på kåringsnr for meir info)

Det vart arangert avlsmøte for sjeviotringane på Rica Sunnfjord Hotell i Førde laurdag 11 august.

For NSG møtte avlsjef Thor Blicfeldt, leiar i Region Vest Audun Nedrebø og regionkonsulent Kjell Steinar Løland.

Frå kvar ring kunne det stille 3-4 personer.For Ring 141i Hordaland møtte dei 4 som sit i ringstyret.

Det var eit godt og viktig møte der ein diskuterte avlsplanen for sjeviot.Viktig med felles møter for felles forståing og forankring av avlstrategien framover.

 Tema på møtet var blant anna:

  • Framtidig strategi for import av semin fra Skottland
  • Sjevioten sitt fortrinn som sauerase på Vestlandet. Sjeviot noko anna enn NKS
  • Nye modeller for indeksberekning
  • Streng styring av sjeviotavlen.Avlsframgang/innavl
  • Vektlegjing av deleindeksane for å styre sjeviotavlen dit vi vil
  • Haldbarheit og vaksenvekt. Skal sjeviot gå først og ta ibruk vaksenvekt i avlsarbeidet ?
  • Fokus på registrering og veging
  • Krav til reinrasa sjeviot
  • Valg av årets seminverar

 

Henrik Steinsund

Leiar Ring 141