Avlsutvalet for Sau i Hordaland inviterer til møteserie: 

  • 24. okt. Kinsarvik Hardangertun kl. 18.00 NB Merk tida!
  • 24. okt. Kvam Holmatun Øystese kl. 19.00
  • 25. okt. Voss Jordbruksskulen kl. 19.00
  • 26. okt. Sveio Vigdartun Ungdomsskule Sveio kl. 19.00
  • 31. okt. Lindås Alver Hotel kl. 19.00 

Du som leiar av ditt lokallag gjer dette kjent for dine medlemmer slik at dei blir med møteserien.

For spørsmål ta kontakt med leiar i avlsutvalet for sau i Hordaland Tore Atle Sørheim

 

BRUK AV AVKOMSTGRANSKA- OG ELLER KÅRA VÆR!

Avlsutvalet for sau i Hordaland skal ha 5 møter rundt om i fylket der me set fokus på planlagt bruk av verar i paringa, Kåra verlam, Avkomstgranska værar eller Semin.

Me får med oss flinke praktikarar som vil fortelja kvifor vedkommande brukar dei ulike variantane og til dei utvalgte sauene i flokken sin (Slik gjer eg da!) Kva nytte /Økonomi er det i og bruka dei ulike væratypane. 

Sauakontrollen vil og visa dei ulike rapportane som me sjølv kan ta ut av Sauakontrollen på Web. 

PROGRAM:

19.00   Innleiing 

19.15   Slik gjer eg da med ein praktikar (sauabonde). Kva vær vil eg bruka til dei ulike                   

         Sauene og kvifor.  Kva nytte middel brukar eg for å ha oversikt i flokken min. 

20.15   Mat og kaffi 

20.45   Presentasjon av ulike rapportar som kan nyttast ifb med utplukk av  dei ulike sauene i     

         buskapen min og deira ulike egenskapar. 

21.15   Spørsmål og oppsummering og avslutning 

 

Med vennleg helsing

Avlsutvalet for sau