På årsmøtet i Hordaland Sau og Geit fekk han pris frå avlsutvalet, for beste risbit Sjeviotver hausten 2013.

For nokre veker sidan fekk han heim 2 sauer som då hadde vore i fjellet i 8 månader. "Dette var ei større glede" seier Edvin. Les meir om dei bortkomne sauane i avisa nordhordaland.

På bilde under ser vi nokre av sauane til Edvin i beitet i Bergsdalen.