Program :

  1. Mønstring av Hordaland spælring avd. nord sine risbit – og indeksverar. Både verar som skal brukast i ringen og dei som skal seljast.

Eiliv Veseth, som er den beste på dømming av spæl,  har hatt denne oppgåva i mange år og vert med også dette året.

  1. Den nye avlsgruppa vår på farga spæl vert med for fyrste gong. Dei er fyrst ute i landet med eiga avdeling for gransking på farga spæl.
  2. Det vert gjennomgang av arbeidet for ringmedlemane gjennom året. Dette har me alle nytte av å høyra sjølv om det er lagt opp til for alle nye medlemar som me er så heldige å ha fått med oss.
  3. Samlinga vert på Manger. Mønstringa ute på parkeringsplassen ved Felleskjøpet. Etterpå vert det innandørs hjå Risnes Elektro .
  4. Kokken vår ,Terje, syter også dette året for god mat til oss.

 

Kristen Risnes

Hordaland Spælring - Ring 159

Risnes,

5937  Bøvågen

Dir : 56370070

Mob : 93046084

kristen@risneselektro.no