Fagmøte

Røldal Sau og Geit inviterer til fagmøte måndag 11. mai kl. 19.30 i Røldal Grendahus med tema "Sauen på sommarbeite" der ein setter fokus på elektroniske hjelpemidlar "FindMySheep" for og spora sauen på sommarbeite.

Organisert beitebruk og Fylkesmannen i Hordaland snakkar om organisering og tilskotsordningar innan organisert beitebruk. Tilskot til drift av beitelaga. Kva blir prioritert og søknadsfrist.

Med på møte blir med:

  • FindMySheep AS
  • Organisert beitebruk i Hordaland ved Fylkesagronom Silje Lyhammer og leiar av organisert beitebruk i Hordaland Jarle Helland
  • Hordaland Sau og Geit

Vel møtt !

Servering.

Røldal Sau og Geit