Program:

Veterinær Asle Bjørgås tek for seg aktuelle sjukdommar rundt lamming.

Matøkt

Spesialrådgjevar i Nortura, Ove Myklebust snakkar om fôring og stell av sau.