VELKOMMEN TIL

FAGSAMLING SAU

THON HOTELL JØLSTER

11. og 12. JANUAR 2019

 

Arrangørar:

Ø  Nortura SA 

Ø  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Ø  Sogn og Fjordane Sau og Geit

 

Fredag 11. januar:10.00 Registrering,

10.30 Opning.

11.00 Markedsbalansering, Kva inneber dette for meg som

          sauebonde, i og utanfor samvirke. Ole Nikolai Skulberg.  

          Nortura Totalmarked

12.00  Lunsj

13.00  Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk. .

           Yngve Rekdal, NIBIO        

14.00  Parasitter hos sau.

           Vibeke Tømmerberg, Animalia

15.30    Kaffipause m/rundstykke          

16.00 Kraftfòrval til sau gjennom vinter og vår.

          Jenny Johnsen Felleskjøpet

17.00  Telespor, Egil N. Pettersen

18.00 Slutt på den faglege delen

20.00 Middag

         

Laurdag 12. januar

 

09.00 Fòring og drift av din besetning for best mogeleg resultat                                                                    Marit H. Halsnes, NLR Vest

10.30 Info om kurs i saueløysing inkludert bruk av Drone som     

          hjelpemiddel, Inge Erikstad, Jølster

 

11.00 Kaffipause

11.30 Erfaringar som sauebonde.

          v/ Renate Rendedal, Balestrand

12.15 Informasjon frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

v/ Helen Haaland.

13.00 Lunsj og avreise

 

Hotell – Heilpensjon /person: (Rom, lunsj 2 dagar,

3 kaffepauser, middag fredag)

-       Enkeltrom: Kr 2101,-

-       Dobbeltrom: kr 1759,-

 

Hotell – Deltaking uten overnatting /person:

-       Dagpakke m/lunsj og kaffepause, 11. januar kr 557,-

-       Middag 11. januar kr 395,-

-       Dagpakke m/lunsj 12. januar kr 467,-

NB !  Alle gjer opp kvar for seg med hotellet.  

 

Påmelding innan 3.Januar / Kontaktperson: Johannes Nedrebø 90571243,  johannes.nedrebo@nortura.no.

 

Alle er velkomne til ei triveleg samling!