Program for fagtur til seminstasjonen på  Staur  20.-22. oktober


Fredag 20. oktober
Avreise frå Erfjord (eller der det passer å gå på bussen langs vegen) kl 11.30 til Hamar. Lunsj på Sjøormen kro i Seljord.


Laurdag 21. oktober
Omvisning på seminstasjonen og presentasjon av seminværer kl. 10.00
Lunch på Egon i Gjøvik
Foredrag eller omvisning på Gol
Middag og overnatting på Pers Hotel på Gol


Søndag 22. oktober
Besøk hjå Steinar Sørbøen i Ål i Hallingdal. Familien driv Sørbøen Landbruksprodukter www.sorboen.com. Me får omvisning i driftsbygningane hans, blant anna ombygde storfefjos som vert nytta til sau. Steinar har mange rimelege og kreative løysingar på ting. Dei har og 35 gammalnorsk spælsau og 150 NKS.
Lunch på Hardangervidda Natursenter i Eidfjord på veg heim.


Dette er inkludert:


- Turbuss (med WC, Wifi, dvd og kaffe) - Bomavgifter - Hotellovernatting på First Hotell Victoria på Hamar - Hotellovernatting på Pers Hotell på Gol - Inngongspenger til utstillingane i Hardangervidda Natursenter - Faglege foredrag og omvisningar - 3 lunsjar - 2 middagar - Godt humør ☺ 


Pris ved 10 - 15 deltakarar:  2 675 kroner pr person.
Pris ved 16 – 20 deltakarar: 2 245 kr pr person.
Pris ved 21 - 30 deltakarar: 1 990 kr pr person
Pris ved 31 – 50 deltakarar: 1 650 kr pr person
Enkeltromstillegg på 580 kr.


Mindre endringar i program og pris kan forekome.


Påmelding seinast 25. september til Sveinung Skjerahaug, tlf 95 14 98 73.


Forbehald om nok påmeldingar til å gjennomføre turen.