Fellestur frå Stordalen til Kringla.
Den 11 august tek vi turen frå Stordalen til Kringla.
Vi startar opp ved Skitrekken mot Perstova vidare vest om Mosedalane til Vågsetstølen der vi tek ein matpause. Vi går inn på turlaget si løype i Mosedalane og følger den til Kringla, stipulert 6 timar, vi skal bruke meir
J .
Praktisk: Det går buss frå Kringla kl 09.00 
Det kostar kr. 100 pr vaksen
Barn til og med skulepliktig alder gratis.

 Påmelding innan 5 august. 
Påmelding til:


Rolf Borlaug :97037574 rolf.borlaug@enivest.net 


Odd Midtbø :99315046 odh-midt@online.no 


Leif Brekken : 91798302 leif.brekken@enivest.net

 

Arr. Masfjorden Sau og Geit

     Ytre Sogn Sau og Geit