Møtet er eit samarbeid mellom Tine, Nortura, HSG og lokale saualslag. Vi har vore heldige og fått landets beste kompetanse innan fagområdet, professor Snorre Stuen ved Norges Veterinærhøgskule til Knarvik vidaregåande skule denne kvelden.

Flått og flåttborne sjukdomar har vorte ei større og større utfordring dei siste åra, for oss som driv med beitedyr. Korleis vi handterer denne utfordringa, vil påverka økonomien i produksjonen vår.

Møtet vert halde i "Knarren" Knarvik vidaregåane skule kl 19.30 tirsdag 6. mars. Skulen ligg rett opp for Nordhordlandshallen. Vi vil oppmoda alle som driv med beitedyr til å få med seg dette møtet.