Voss Sau og Geit, Hordaland Sau og Geit og Nortura innviterer til fagmøte, der ein av landets fremste innan fagområdet innvollsnyltarar, kjem til Voss Jordbruksskule. Atle Domke er veterinær ved Norges veterinærhøyskole Seksjon for småfeforskning i Sandnes.

Atle tek føre seg det siste innanfor dette området i foredraget sitt. Målet er at parasittane ikkje skal påverka saueproduksjonen negativt i høve til dyrevelferd og økonomi.

Møtet er ope for alle interesserte, og vi vonar mange finn vegen til Voss denne kvelden.

I tillegg til fagleg påfyll og saueprat vert det matservering.

                                                   Sau og påsettlam på haustbeite denne veka