Planlagde prøver i haust

Søndag 7 sept vert det gjetarhundprøve kl 1, 2 og 3 i Nordheimsund

Fylkesmesterskapet vert i år på Osterøy, laurdag 2. oktober her vert også kl 1 og 2 prøve.

31. oktober vert det arrangert prøve i Rosendal. Kl 1,2 og 3