Hordaland gjetarhundmend inviterer til gjeterhundleir for dei yngste hos Audun Seilen på Osterøy, 02.08.18 – 03.08.18.

Leiren passar for ungar/ungdomar, og føresette er velkomne til å ver med om ynskjeleg. Treninga vert tilpassa kvar enkelt deltakar sitt nivå, anten du er heilt fersk med gjerarhund eller har litt erfaring.  Har du eigen hund kan du ta den med, eller du kan få låne ein trent hund.

 

Overnatting i telt dersom veret tillet det.

 

Me startar kl 11.00 torsdag 02.08, og rundar av kl 17.00 fredag 03.08.

 

Ta med niste til tysdag føremiddag. Resten ordnar me.

 

Pris per deltakar er kr 300.

 

Påmelding og eventuelt spørsmål til Ivar Haug tlf: 97150041, eller epost: ivar@voss-bygg-anlegg.no