Framtidas sau

v/Ivar Slettemoen,

bonde og leiar i avlsrådet

Kva faktorar verkar inn på lammetalet

v/Torstein Steine,

instituttleder UMB Ås

Find my sheep,

elektronisk sporing av husdyr

v/Arnstein Soleim, bonde/oppfinnar

Dei tre føredragshaldarane hadde til saman vel 300 saueinteresserte på fagsamlinga laurdag. Deltakarane stilte mange gode spørsmål, og fleire dukkar nok opp. Presentasjonane finn de ved å klikka på titlane over.