2017 har vore eit utfordrande år for både folk og fe. Låge prisar og overproduksjon er noko me i styret har jobba aktivt med dette året. Me har blant anna hatt grillaksjon, der Hordaland stilte sterkt på landsbasis. Dette var eit vellykka arrangement og er noko ein bør tenke på til neste år også. 

I året som har gått vart det og innført nye reglar for kvalitetstilleg på lam, der dei må holda klasse O+ og bedre. I Hordaland har me eit stort potensiale for å gjera det betre. 

Året vart avslutta med ein flott tur til Geilo. Der var me på gardsbesøk og avslutta helga med julebord. 

Med dette vil styre ønske alle ei riktig god jul og eit godt nyttår.