Følgende lokallag stiller opp:

  • ​Etne Sau og Geit
  • Indre Hardanger Sau og Geit (Odda og Kinsavik)
  • Voss, Vossestrand og Vaksdal Sau og Geit
  • Askøy Sau og Geit
  • Lindås og Meland Sau og Geit ( 2 i Knarvik senteret)
  • Radøy Sau og Geit
  • Austrheim Sau og Geit ( 1.7.2017) 

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til NSG her...