Siste finpussen på programet vert no lagt, og dette vert utsendt om kort tid. Årsmøteutsendingane frå lokallaga kan sjå fram til eit spanande årsmøte med fag, politikk, årsmøtesaker, årsmøtemiddag og sosialt samvær. Vi startar opp fredag kl 17.00 og avsluttar lørdag kl 16.00.

Olav Thon kjøpte Sandven Hotel i fjor, og dette vert no pussa opp og gjort klart til oss.

 Desse to besøkte hotellet i 2002