Verane har no stått isolerte frå anna småfe sidan blodprøvetaking 20. august. Alle dei seks verane frå Hordaland hadde ok på resultatet av analysane. Verane vert testa for mædi, og gentesta for uønska gen(Myostatinmutasjon hjå NKS og Spæl og gult feitt). Inntaket frå vårt fylke dette året er 3 NKS, 2 Spæl og 1 Sjeviot.

Dei  6 verane er:

Kåringsnr Namn Rase O-indeks
201050014 RUGG SØRHEIM 10 138
201050192 SPISS KONGLEVOLL 10 136
201050549 GARD HOVE 10 153
200851884 SOFUS 4 128
201051112 STURLAGUT JACOBSEN 4 137
201050205 BOSSE 3 129

 Klikk på kåringsnr for meir info.

 

Frå venstre ser vi fjøsmester på Særheim, Stein Haugland med BOSSE, Olaug Hove Hitland med GARD HOVE og Anders Konglevoll med SPISS KONGLEVOLL

           RUGG SØRHEIM