Start det nye året med eit knakande godt sauekurs, laurdag kl 11.00 til søndag kl 15.30

Påmelding til: Reidar Kallestad tlf. 415 60 048

eller e- post: reidar.kallestad@online.no

Frist for påmelding er søndag 11. januar Her finn du program

Pris     kr 2.830.- pr. person i enkeltrom inkl. middag og lunsj begge dagar

           kr 2.580,- pr. person i dobbeltrom inkl. middag og lunsj begge dagar

           kr 1.750,- for dagpakke inkl. middag  og lunsj begge dagar

Med venleg helsing

Hordaland Sau og Geit

for styret

Nils Inge Hitland   Frå tidlegare sauekurs på Solstrand