Det vil bli sett opp bussar etter kor mange som melder seg på turen. Ramma for fagturen er ikkje heilt spikra enno, men det vert lunch på veg til Førde. Vi er framme på hotellet ca kl 15.00 og frå kl 18.30 vert det julebord, med underhaldning og dans.

For meir info om Sunnfjord Hotel gå til heimesida deira https://www.rica.no/hoteller/forde/rica-sunnfjord-hotel/

Søndag vert det heimreise med buss. Fylkeslaget sponsar bussturen.

For dei som vil ha sosialt og fagleg påfyll, er det berre å setta av helga 14-15. desember.

Prisar

Lunch, overnatting m/frukost i dobbeltrom og julebord kr 1835,- pr person

Lunch, overnatting m/frukost i enkeltrom og julebord kr 2085,- pr person

Påmelding innan fredag 22. november til: HSG v/Grethe Helgesen mobil 90958223 eller

E-post: grethe.helgesen@nortura.no

For dei som melder seg på pr e-post, trekk vi ein heldig vinnar som får halv pris på turen, av dei som sender inn rett svar på oppgåva under. Kven gøymer seg bak nissen?

Helsing styret i HSG