Det er 20 dosar vaksine i kvart "glas". Det vil seia at du minimum må bestilla 20 dosar, men så mange glas med 20 dosar som du vil. 

Vaksina kjem i første halvdel av oktober. Då må lam/ sau vera tilgjengelege for vaksinering. Det er mest aktuelt å vaksinera påsettlam og gimrar. 

Er du interessert kan du ta kontakt med din lokale veterinær for bestilling.

Du kan òg lesa meir på https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/aktuelt---sau/vaksinering-mot-toksoplasmose/ 

Har du ytterlegare spørsmål, ta kontakt med Kjetil Rødland på tlf 926 22 649