Tema for møtet er regelverk og beredskap gjennom beitesesongen. Det vert ein gjennomgong av rovviltsituasjonen dei siste to år, observasjonar av jerv på Hardangervidda og handlingsmåte når ein finn kadaver. 

 

Program:

  • Statens Naturoppsyn v/regionalt rovviltansvarleg Rein-Arne Golf
  • Rovviltnemnda region 1 v/ leiar Alexander Heen
  • Fellingsleiar i det regionale fellingslaget for rovvilt i Hordaland v/ Arne Sangolt
  • Fylkesmannen i Hordaland v/Jørgen Aarø og Kari Elsa des Bouvrie

Det vert høve til å stille spørsmål og det vert servert ein matbit i løpet av kvelden. 

 

Velkomen!