Fylkesmannen i Hordaland inviterer til eit ope informasjonsmøte om jervesituasjonen i Valldalen og kringliggjande område. Målgruppa for møtet er beitelag med dyr i det aktuelle området. 

Tema for møtet er regelverk og beredskap gjennom beitesesongen. Det vert ein gjennomgong av situasjonen dei siste to år, observasjonar av jerv og handlingsmåte når ein finn kadaver. 

Det vert innlegg av:

  • Rovviltnemnda region 1 v/ leiar Alexander Heen
  • Statens Naturoppsyn v/regionalt rovviltansvarleg Rein-Arne Golf
  • Fellingsleiar i det regionale fellingslaget for rovvilt i Hordaland v/fellingsleiar Arne Sangolt
  • Fylkesmannen i Hordaland v/Jørgen Aarø og Kari Elsa des Bouvrie

Det vert høve til å stille spørsmål og det vert servert ein matbit i løpet av kvelden. 

Velkomen!