Me vil ha inn forslag til innspill til jorbruksoppgjøret. Forslagene kan komma inn via lokalaga eller sendast på e-post til nokon i styret.