Nøgde vinnarar av John`s bussquiz. Frå venstre Reidar Kallestad(Fekk uvurderleg hjelp hjå Gunnstein Sætre), Torbjørn Midtun og Gabriela L Hansen. Quizmakar og premieutdelar John Kasten Raunholm til høgre. Takk til John Kasten for quizen som laga god stemning på bussturen til Førde.