Hordaland Sau og Geit                             

 

Referat frå møte mellom Styret i HSG, Avlsutvalet og kontaktpersonar kåring 2020

 

Tore Atle Sørheim og Reidar Kallestad leda møte.

Møte blei hold etter innspel frå lokallag og kåringsansvarlege i lokallag etter at HSG og Avlsutvalet hadde bestemt at i 2020 skulle berre vara heima kåring grunna COVID- 19.

Mange meinte at ein skulle kunna ha felles kåring, der kåringa er stengt for publikum og gjennomføringa er  etter gjeldande regelver i forhold til smittevern.

Etter ein gjennomgang med kontaktpersonane for kåringa er det kåringssjåa for Etne, Kvinnherad og Voss som vil ha heima kåring.

Gjennomføring av gardskåring (Kvinnherad, Etne og Voss) blir bestemt med kåringsansvarleg Tore Atle og arrangør.

Ellers skal alle punkt under følgast.

Dei andre kåringane blir gjennomført med felleskåring etter gjeldande regelverk i forhold til COVID- 19 og helse myndigheitene sin smitteplan.

 • Alle kåringane er lukka for publikum.
 • Det skal førast list over kven som er på kåringa
 • Det skal være en namngitt person som er ansvarleg for kåringssjået
 • Alle utstillaren må være førehandspåmeldt
 • Det skal berre være nødvendig personell frå arrangøren for å gjennomføre kåringa til stede
 • Fortrinnsvis 1 person frå kvar utstillar
 • Arrangementet skal gjennomførast utan publikum
 • Arrangøren skal føre logg (som oppbevarast i ettertid) over absolutt alle som har vært til stede under kåringa. Dvs. namn, kontaktinfo og oppmøte/avreise
 • Det bør lages et oppsett for at utstillarane kan få angitt oppmøtetid på forhånd, slik at alle ikkje er til stede samtidig
 • Minst mogleg nærkontakt mellom dommar og utstillar
 • Godt opplegg for smittevern både for folk og dyr
 • Eingongs- dress, -hanskar og -sko som skiftes fortløpande
 • Best mogleg orden og reinhald på plassen
 • Hyppig bruk av hand- sprit
 • Munnbind
 • Det skal ikkje vara matservering.. alle har med den maten og drikke ein treng for dagen sjølv!

For Avlsutvalet/HSG

Karluf Håkull

Sek.

 

 

OPPSETT FOR KÅRINGSSJÅA I HORDALAND 2020

         

Dag

Dato

Stad

Oppstart

Lag

         
       

 

       

 

Torsdag

24.sep

Stord

10.00

Fitjar/Bømlo og Stord

       

 

Torsdag

24.sep

Ulvik

13.00

Ulvik

       

 

Fredag

25.sep

Sveio

10.00

Sveio

Laurdag

26.sep

Osterøy

10.00

Bergen/Os/Åsane/Askøy/

       

Sotra og Osterøy

       

 

Laurdag

26.sep

Odda

09.00

Odda/Eidfjord/Børve/

       

Reisæter og Jondal

       

 

Laurdag

26.sep

Etne

09.00

Etne

 

 

 

 

 

Søndag

27.sep

Lindås

09.00

Lindås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag

27.sep

Kvinnherad

11.00

Kvinnherad

 

 

 

 

 

Laurdag

03.okt

Kvam

09.00

Kvam og Samnanger

       

 

Laurdag

03.okt

Austrheim

09.00

Radøy og Austrheim

       

 

Laurdag

03.okt

Eikelandsosen

10.00

Fusa/Tysnes

       

 

Søndag

04.okt

Voss

09.00

Voss/Vossestrand og Dale

       

 

Søndag

04.okt

Masfjorden

11.00

Masfjorden/Gulen