Randi Frette, leiar i Etne Sau og Geit ønska medlemane vel møtt

På møtet torsdag kveld fekk medlemmene som møtte foredrag om val av ver og Sauekontrollen. Val av rett ver kan forbetra det økonomiske resultatet hjå sauebonden. Den store avlsframgongen som har vore dei siste 10 åra må fleire av bruksbesetningane få ta del i. Her finn du foredraget "Val av rett ver"

Hilde Håland frå Fatland tok før seg Sauekontrollen og viste kor fantastisk godt hjelpemiddel dette er. Ellers var det som på dei fleste sauemøter stort engasjement, gode innspel og gode spørsmål.

På vegen frå Åsane til Etne via Odda kom vi forbi dette flotte sauebruket på Bergstø nett innanfor Etne si kommunegrense. På biletet ser vi og det nye sauefjøset som er under oppføring. Vidare innover i kommunen såg vi mange nye driftsbygningar og mange veldrevne bruk. Randi Frette og mannen driv kombinert produksjon med ammeku og 160 NKS-sauer. Randi fortel oss at det er positiv driv i bygda og godt sauemiljø.