Resultatet kan du sjå her på NRK nett-TV

Les meir om Newton på NRK.no Her finn du og namnekonnkurranse på eit av lamma som kom til verda denne dagen.