Lokallaga/vereringane i Hordaland

 

Det nærmar seg leiarmøte for Hordaland Sau og Geit. Samlinga er på Scandic Flesland 29. – 30. oktober.

Noken av temaene på møte vert, avl, økonomi, klassisfisering og om oranisjasjonen Nsg.

Under denne samlinga vil det og bli delt ut «prisar» for beste værar 2020 og Fylkesmeister i gjetarhund 2020. 

Program for samlinga blir sendt ut når det er klart.

 

Velkommen til Leiarmøte 2021!