Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

 

Program leiarmøte Hordaland Sau og Geit 29. – 30. oktober 2021

 

 

 

Fredag 29. oktober:

Kl. 16.30 – 17.00 Framøte m/kaffi og mat

 

Kl. 17.00 – 17.10 Vellkomst v/leiar i HSG Reidar Kallestad

 

Kl. 17.10 – 18.10 Informasjon frå NSG Ronald Slemmen, leiar i NSG

Kl. 18.10 – 19.00  Gjetarhundnemnda v/Ivar Haug                                   Avlsutvalet v/Tore Atle Sørheim                            Statsforvaltaren i Vestland v/Kari Elsa des Bouvrie.  Valnemnda HSG for 2022

 

Kl. 20.00 -            Middag med sosialt samvær

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurdag 30. oktober:

 

Program for laurdag 30. oktober er åpent for alle som er medlemmer i HSG. Ber lokallaga dele denne infoen med sine medlemmer. Dei som vil delta må melde seg på til Kjetil Rødland, tlf. 91179771 e- post  kroedlan@online.no Innan 15. oktober.

Program:

Kl. 09.00 – 09.10 Opprop

Kl. 09.10 – 09.30 Småfenæringa 2021 v/leiar Reidar Kallestad

Kl. 09.30 – 10.30 Er det lønsamt å kjøpe avkomstgranska verar? v/Morten Munkeby, bonde

Kl.  10.30 –11.00 Pause med utsjekking

Kl. 11.00 – 12.00 Økonomien i sauehaldet. God eller dårleg? v/Harald  Selsås, rådgivar/bonde/tidlegare rekneskapsfører

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 13.45 Ullkvalitet/prising av ull v/Stein Terje Moen, ull klassifisør

Kl. 13.45 – 14.30 Klassifisering, Animalia

Open dialog om klassifisering av lam – spørsmål og svar. Kjem    også inn på automatisk klassifisering av lam v/Morten Røe, fagsjef   

Kl. 14.30 – 14.45 Kaffipause

Kl. 14.45 – 15.30 Kva skal me gjera for å få betre tilslag på semin? v/ Svein    Reiersen, leiar i avlsrådet NSG

Kl. 15.30 – 15.45 Gjester

Kl. 15.45 – 16.00 Oppsummering med avslutning