Hei!

Leiarmøte med fagdag for HSG 2022 skal vara på Scandic Hotell Voss, 28. – 29. oktober.

Program er under utarbeiding og blir sendt ut så snart alt er klart med påmelding.

Program blir organisasjonssaker fredagen med eit innlegg om beiteressursane i Hordaland

Dag to har hovudtema: «Utmarksbeite» . Til dette møte blir og alle beitelag i Hordaland invitert.

Sett av dagane ta med dei i ditt lokallag som vil vara med.