Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

Saksliste leiarmøte HSG torsdag 5. nov. kl. 19.00 – 21.30

Stad: Skype tlf.: 73825678 kode 5798477

 

 

 

Saksliste:

18.50 – 19.00 Pålogging

19.00 – 19.10 Velkommen ved leiar R. Kallestad

 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tema:

Framtida for småfenæringa i Vestland med store utmarksressursar?

 

 

19.10 – 19.30 Norges Bondelag v/ Bodhild Fjelltveit

19.30 – 19.50 Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/Eli Berge Ness

19.50 – 20.10 Norsk Sau og Geit v/Anne Grete Stabekk "Kommunikasjon frå NSG – Fylkeslag – Lokallag"

20.10 – 20.25 "Beiteutvalet" Fylkesmannen Vestland v/ Kari Elsa A. des Bouvrie

20.25 – 20.40 Avlsutvalet v/Tore Atle Sørheim

20.40 – 20.55 Gjetarhundnemnda v/Ivar Haug

20.55 – 21.05 Valnemnda v/Ivar Turøy

21.05 – 21.30 Open post med avslutning