Denne gongen har vi invitert Thorarinn Ingi Petursson til leiarsamling vår. Heile 56 personar er påmelde, og vi ser fram til fine dagar på Solstrand. Her finn du programmet

Fagtur til Island med Hordaland Sau og Geit sommaren 2014