Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Til:

Leiarar i lokallaga, vereringane, nemnder, ordstyrar i årsmøte 2019 og

leiar valnemnda

 

 

Innkalling til leiarsamling i Hordaland Sau og Geit.

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, fredag 26. og laurdag 27. okt.

 

Frå fredag kl. 16.45 og avsluttar laurdag kl. 15.30

 

 

Påmelding til: Karluf Håkull tlf. 971 65 537

eller e- post: karluf.hakull@nortura.no

 

Frist for påmelding er torsdag 18. oktober

 

Pris   kr. 1.499,- pr. person i enkeltrom inkl. middag og lunsj

         Kr. 1.200,- pr. person i dobbeltrom inkl. middag og lunsj

         Kr. 550,- for dagpakke inkl. middag og lunsj

       

  1.  

Fredag 26. oktober:

Kl. 16.45 – 17.20 Kaffi og mat

Kl. 17.20 – 17.30 Vellkomst v/leiar i HSG Reidar Kallestad

Kl. 17.30 – 19.00 Marknadssituasjonen for sau/lam.

  • Totalmarknaden for kjøtt og egg  
  • Bondelaget
  • Bonde og Småbrukarlaget   

Kl. 20.00 -            Middag med sosialt samvær

 

 

Laurdag 27. oktober:

 

 

Kl. 09.00 – 09.10 Opprop

 

Kl. 09.10 – 09.30 Arbeidt i HSG så langt i 2018 v/leiar Reidar Kallestad

Kl. 09.30 – 10.30 Medlem/min side v/Siv Bøifot NSG

  1.   10.30 –11.00 Pause med utsjekking

Kl. 11.00 – 12.00 Avlsarbeidet sau v/Sven Reiersen leiar i landsrådet  

Kl. 12.00 – 12.30 Nemdene i HSG 

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

Kl. 13.30 – 14.00 Fortsettelse på nemndene i HSG   

Kl. 14.00 – 14.45 Det nye fylke "Vestland"             

Kl. 14.45 – 15.30 Lokallag i HSG

Kl. 15.30 – 16.00 Gjester

Kl. 16.00 Avslutning

 

Med venleg helsing

Hordaland Sau og Geit

Karluf Håkull