Leiarsamlinga vert i år den 26-27. oktober. Samlinga vert på Quality hotel Edvart Grieg, Sandsliåsen 50, like ved Flesland.

Programmet er ikkje heilt klart, dette vert lagt ut når dette er klart.