Leiarar i lokallaga, vereringane, nemnder, ordstyrar i årsmøte 2018 og

leiar valnemnda

 

 

Innkalling til leiarsamling i Hordaland Sau og Geit

Comfort Hotel Bergen Airport 27. – 28. oktober

 

Frammøte fredag kl. 16.45 og avsluttar laurdag kl. 15.30

Påmelding til: Karluf Håkull tlf. 971 65 537

eller e- post: karluf.hakull@nortura.no

 

Frist for påmelding er torsdag 19. oktober

 

Pris   kr. 1.465,- pr. person i enkeltrom inkl. middag og lunsj

         Kr. 1.005,- pr. person i dobbeltrom inkl. middag og lunsj

         Kr. 1.035,- for dagpakke inkl. middag og luns

 

 

Program for leiarsamling i Hordaland Sau og Geit

Comfort Hotel Bergen Airport 27. – 28. oktober

 

Fredag 27. oktober:

Kl. 16.45 – 17.20 Kaffi og mat

Kl. 17.20 – 17.30 Velkomst ved leiar i Hordaland Sau og Geit,

                            v/ Reidar Kallestad                 

  Kl. 17.30 - 19.00 Marknadssituasjonen for sau/lam nå… Kva moglegheit har næringa?

                             v/Fatland og Nortura

Kl. 20.00             Middag med sosialt samvær

         

Laurdag 28. oktober:

Kl. 09.00 – 09.10 Opprop

Kl. 09.10 – 10.10 Viktige oppgåver for NSG

                            v/Kjell Erik Berntsen, Styreleiar NSG     

 

Kl. 10.10 – 10.30 Kaffipause m/utsjekk

 

Kl.  10.30 –11.30 Landsrådet for Saueavl v/Thor Blichfeldt/   

                            Kjell Steinar Løland

                            Evaluering etter kåringssesongen 2017 og vektlegging

                            I indeksberekninga

 

Kl. 11.30 – 12.30 Nemndene sin time

-      Valnemnda

-      Gjetarhundnemda

-      Avlsutvalet

-      Beiteutvalet

 

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

Kl. 13.30 – 15.00 Lokallaga sine time

Kl. 15.00 – 15.30 Gjester   

Kl. 15.30              Avslutning