Her finn de program

Innkalling til leiarmøte i Hordaland Sau og Geit

på Thon Hotel Sandven 28-29. oktober.

Vi startar fredag kl 16.45 og avsluttar laurdag kl 15.30

Påmelding til: Karluf Håkull tlf. 971 65 537

eller e- post: karluf.hakull@nortura.no 

Frist for påmelding er onsdag 19. oktober

Pris   kr. 1.724,- pr. person i enkeltrom inkl. middag og lunsj

          Kr. 1.332,- pr. person i dobbeltrom inkl. middag og lunsj

          Kr. 1.065,- for dagpakke inkl. middag og lunsj

Med venleg helsing

Hordaland Sau og Geit

Styret