Dette er eit godt døme på tiltak som er viktige for næringa vår.Vi vil oppfordra andre lokallag til å starta opp med liknande aktivitetar.

På heimesida til Lindås og Meland Sau og Geit finn de meir info og kontaktperson.

Link til heimesida deira.