"Me har da mesta klart no" seier Audun Seilen som står i spissen for dugnadsgjengen som har førebudd mesterskapet, og som står for gjennomføringa. Dei beste frå kvart fylke stiller og det inkluderer toppane i Europa. Audun meiner alt ligg til rette for eit spanande og velukka NM, og ynskjer alle velkomne til Myrkdalen.

De finn meir info om NM i bruk av gjetarhund på heimesida til gjetarhundnemda: http://www.nmgjeterhund2013.com/