For mange dødfødte lam!

Mange sauebønder står ovenfor ulike utfordringer i en travel lammesesong. For John Karsten Raunholm på Fitjar er spørmålet enkelt: Hvorfor er så altfor mange lam livløse ved fødsel? Vi ville prøve å finne svaret og tok turen til Fitjar like før lamming.

John Karsten Raunholm er en engasjert sauebonde med god oversikt over egen besetning. Det takker han Sauekontrollen for, som han har vært medlem i siden 1987. Sauekontrollen gir en fullgod analyse som tydelig viser hvor utfordringene ligger i enhver besetning, sier John Karsten. Egne tall fra besetningen understreker at Raunholm er en husdyrmann. 85 % av slaktelamma er kvalitetslam og de slaktet seg til 19,7 kg på en gjennomsnitt slaktealder på 160 dager. Avdrått per para søye var i 2012 79,2 kg. I dag står det 28 avlsdyr i sauhuset til John Karsten som til sammen venter 68 lam. Det gir ett lammetall på 2,4 pr vfs. Tall fra Sauekontrollen 2012 viser ett lammetall på 2,34 fødde lam per para søye, mens det på høsten samme år er 1,75 per para søye. Dette gir ett lammetap på 20% i 2012, der 12% av disse var registrert som dødfødte. Gjennomsnittet i sauekontrollen er 4,5% . John Karsten er medlem i ring 142 og bruker prøveværene i ringen i tillegg til inseminering.

Gjennomgang av besetningen

Sammen med veterinær Rune Bratås fikk Raunholm en full gjennomgang av driftsforholdene på gården. Rune Bratås er spesialisert innen helse og hold av sau, samtidig er han selv er sauebonde. Det ble sett på innemiljøet i sauehuset og de nærliggende beitene. Det bemerket seg at sauene var i veldig god stand. Alle voksne dyr har tilgang til å gå ut hver dag etter innsett. – Det er veldig positivt at de får mosjon, sier Veterinær Rune. Kanskje spesielt i besetninger med høyt lammetall! Da er det viktig at søyene får bevege seg daglig.

Alt tyder på godt stell av dyr og gode rutiner i sauhuset til John karsten 

Målsetting: Alle søyer på vårbeite med to lam hver!

Søyene blir klipt og vaksinert i god tid før lamming og innenfor anbefalingene. Opptrapping av kraftfòr skjer etter klipping og fostertelling. Fostertelling gir ett godt bilde av hvordan sesongen kan bli, og er til hjelp for planlegging av plassering av fosterlam, sier Raunholm. I utgangspunktet skal alle voksne som kommer med tre lam gå med disse, og åringene med to lam hver. John Karsten plasserer også trillinglam under åringer som kommer med ett lam. 

Dødfødt? Hvem er det?

John Karsten definerer dødfødte lam som «livløse lam ved fødsel». De livløse lammene er fullt utviklede lam uten skavanker eller synlige årsaker til hvorfor de er livløse.  Svakfødte er ikke noe problem i denne besetningen. Toxoplasmose er årsaken til 80% av alle dødfødte lam hvert år. Men det er ikke den problematikken vi står ovenfor her, konstanterer Rune Bratås.  Da hadde det vært flere aborter på tidligere stadium og tilfeller av det karakteristiske brune, underutviklede lammet, samt flere svakfødte lam.

Veterinær Rune Bratås fyller ut helseplan for John Karsten Raunholm sin søyebesetning

Fødselen og fødselshjelp

John Karsten har som ellers i året gode rutiner i lamminga.  Han er opptatt av at fødselen skal skje så naturlig som mulig og venter en halv time fra han kan observere fosterposen til han bidrar med fødselshjelp. Først blir søya vasket med grønnsåpevann før John Karsten skånsomt undersøker søya innvendig. Hansker med mye gelè er en selvfølge. - Med ett høyt lammetall hender det ofte at jeg må gi fødselshjelp, sier han selv om han ikke kan slå fast at det er flere dødfødte lam blant de søyene med fødselsvansker. Alle lam blir veiet etter fødsel og fødselvekta er forholdsvis jevn på alle kull.

Hva skjer nå?

Sammen med John Karsten har veterinær Rune Bratås og rådgiver Hilde Håland fra Fatland utarbeidet en individuell helseplan spesielt for denne besetningen. Tall fra sauekontrollen ble brukt som grunnopplysninger og utgangspunkt for forbedring. Rune hadde flere gode tips som ble godt mottatt hos John Karsten og vil fungere som tiltak allerede denne lammesesongen. Forhåpentligvis vil disse tiltakene gi ett enda bedre grunnlag for å kartlegge hva som er den faktiske årsaken til de dødfødte lammene. Vi skal følge John Karsten og søyene hans i løpet av hele prosjektperioden til «Ny Giv» og håper at innsatsen kan bidra til at enda flere lam kommer ut på vårbeite.

Søye nr 6007 er en av de mange som lammer tre lam om kort tid…

Stor takk til John Karsten som deler sine rutiner og utfordringer!     

Tekst og foto: Hilde Håland, Fatland