NY GIV inviterer til vårmøter med fokus på snylterbekjemping. Fire sauebruk fordelt på heile fylket har sagt seg viljuge til å dele sine utfordringar og erfaringar innan dette feltet. Det er teke avføringsprøver i alle buskapane, og resultata av desse vil bli lagt fram og er grunnlaget for fagdiskusjonen på møta.  

Lisbeth Hektoen og Åshild Vaage (Veterinær/Animalia) er med.

Dette er møteplassane:

31. mai Bergen, Stend Jordbruksskule                 kl 19.00

1. juni    Granvin, hjå Inga Rørlien                       kl 19.00

2. juni    Nordhordland, hjå Ole Johan Eidsnes   kl 18.30

8. juni    Sveio, Vigdartun                                   kl 19.30

 

Servering!

Velkommen til sosiale og lærerike møtekveldar!