Nett før jul var den nye heimesida til NSG klar, og dermed og fylkeslaga sine.

Då vi no har kome inn i det nye året, vel vi siste vers i Alf Prøysen si vise; "Du skal få en dag i mårå":

 "Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står
med blanke ark og fargestifter tel,
og da kan du rette oppatt alle feil i frå i går
og da får du det så godt i mårå kveld,
og om du itte greier det og æilt er like trist,
så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel."

I praksis vil det sei at vi kjem med nye artiklar, og at det som var på den gamle heimesida er historie.

Fagartiklar og filer som låg ved på ein del av sakene vi hadde i haust, legg vi inn på den nye sida vår under menyvalet historie > fagstoff.