Møtet i Eidsvåg vert arrangert av Bergen Bondelag og Bergen Kommune og har lamme -og storfekjøtprodusentar som målgruppe.

Program for møtet i Eidsvåg

Møtet i Øystese vert arrangert av Kvam Sau og Geit og har kraftfôr og fôring av søyene før og etter lamming, samt Sauekontrollen som tema.

Program for møtet i Øystese

Begge møta er opne for alle interesserte og opplysningar om påmelding m.m finn de i programma.

 

Regionkonsulent saueavl region vest, Kjell Steinar Løland og resten av turfølge på fagturen til Sunnhordland, ser på siloane til geite -og sauebonde Jan Haslemo. Dei 2 tårnsiloane var 8 m i diameter og 16 m djupe, totalt 1600 m3