Program for dagen:

10:30 Oppmøte ved Lid Jernindustri i Steinsdalen

  • Samkøyring til Norheim og Neteland!!

11:00 Gardsbesøk hjå Lars og Gerd Ingrid Norheim

  • Ombygd sauefjøs med islandsk fôrhekk og kraftfôrautomat

12:00 Gardsbesøk hjå Torbjørn Neteland

  • Fjøs med rullande fôrbrett og manuell kraftfôrtildeling

13:30 Gardsbesøk hjå Soldal smalesamdrift

  • Kaldfjøs (grindverksbygg) med blant anna islandsk fôrhekk, skrapetrekk og gjødselkum.

15:00 Samling i underetasjen til kafeen Sautalaus i Øystese

  • Varmt måltid og kaffi
  • Korleis fungerer sauesamdrift? v/Arne Isak Flatabø frå Soldal smale
  • Korleis skaffe kapital til å byggje? v/Karsten Valland frå Innovasjon Norge og Sparebanken Vest, Norheimsund

Avslutning kl 16:30

Open post kl 17-18 hjå Kjetil Berge i Rykkje

  • Her er du velkomen til å svinge innom på heimvegen. Kjetil held på med å setje opp ein NWP-plasthall.

 

Aktuelle lenker:

KARTLENKE for fagdagen: http://kart.gulesider.no/m/nHHMP

Kartlenke for open fjøs hjå Kjetil Berge: http://kart.gulesider.no/m/nkv8r

Artikkel i bondebladet om Norheim

NWP-fjøset

 

Vel møtt!