NYHETSBREV JANUAR 2019.

 

Styret i HSG vil med dette få  ynskje alle medlemmer eit riktig godt nytt år, me håper at det nye året vert eit litt betre år for småfeet. Prognosene ser noko lysare ut no enn for eit år sidan. Men me framleis utfordringar å ta tak i.

Det er tid for betaling av medlemskontingenten til NSG, det er framleis nokre som ikkje har betalt kontigent for 2019.Pr 25/1.2019 er 390 stk som ikkje har betalt kontigenten sin. ( Medlemsbladet stopper ved neste utsending til dei som ikkje har betalt)

Det er også ønskelig at de går inn på MIN SIDE og registrerer e-post adresse, samt rette opp idyretall dersom det er feil tal som ligg inne.

Korleis komme inn på min side: gå inn på nsg.no, til høgre i skjermbildet ligg linken til min side, klikk på denne, du får då opp innloggingsbilde, der legg du inn medlemsnummer i NSG, dersom du har passord bruker du det, ellers så trykk på ny bruker/glemt passord. Du vil då få tilsendt nytt passord på mail. Når du kjem inn på min side gå til fana Personalia der legg du inn e-post adresse mobilnr etc, gå deretter til fana Medlemskap der legg du inn det rette dyretallet som du har. Det er også viktig at dei som har gjetarhund registrerer desse og.

Me vil samtidig oppfordre alle i lokallaga å komme med innspel til HSG når det gjeld årets jordbruksforhandlingar. Det er svært viktig at småfehaldarane kjem med innspel til forhandlingane. HSG vil ta dette vidare til faglaga( Bondelaget og Bonde og Småbrukarlag)

 

Med helsing.

Hordaland sau og geit.