Her finn de program

Innkalling til leiarmøte i Hordaland Sau og Geit

på Thon Hotel Sandven 16-17. oktober.

Vi startar fredag kl 16.45 og avsluttar laurdag kl 14.00

Påmelding til: Nils Inge Hitland tlf. 913 07 371

eller e- post: nils.inge@salmongroup.no

Frist for påmelding er mandag 12. oktober

Pris   kr 1.525- pr. person i enkeltrom inkl. middag og lunsj

         kr 1.168,- pr. person i dobbeltrom inkl. middag og lunsj

         kr 880,- for dagpakke inkl. middag og lunsj

 

Med venleg helsing

Hordaland Sau og Geit

for styret

Nils Inge Hitland