Program:

10.00-11.00    Døming av verane v/domar Kristen Risnes

11.00-11.45    Kaffi og noko og bita i

11.45-12.30    Kvifor bruka kåra verlam, eller avkomstgranska ver? 

For dei som ikkje allereide har kjøpt ver, er det råd med det denne dagen.

Vel møtt!

Ring 154 v/Nils Inge Hitland

To verar som vart fedre til mange Vossalam