Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Innkalling til styremøte HSG 3. des. 2019

Stad: XL-Bygg på Voss kl. 15.00

 

Saksliste:

Sak 42/19: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 43/19: Godkjenning av referat frå styremøte 7. okt. 2019

Sak 44/19: Oppsummering etter representantskapsmøte HSG

Sak 45/19: Referat frå representantskapsmøte i NSG 15.-17. oktober

 Sak 46/19: Julebord 2019 Voss

Sak 47/19: Årsmøte 2020 (stad og gjester)

Sak 48/19: Årsmelding for 2019

Sak 49/19:  Innstilling til valnemnda NSG

Sak 50/19: Innstilling til diverse sentrale råd i NSG

Sak 51/19: Jordbruksforhandlingane 2020

Sak 52/19 Status arbeidsplan/budsjett 2019

Sak 53/19: Ymse