Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Innkalling og saksliste til styremøte HSG torsdag 12. januar 2023 kl. 19.30.

Stad: Teams

 

Sakliste:

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 02/23 Godkjenning av referat styremøte 19. des. 2022.

 Sak 03/23 Gjennomgang av arbeid som pågår:

  • Kurs i bruk av Min side i veke 07.
  • Organisasjonskurs 28. januar påmelding så langt.
  • Oppsummering etter møte med tema Jordbruksforhandlingane 2023.
  • Årsmelding så langt

 

Sak 04/23 Oppnemning av Avlsutvalet og Gjetarhundnemnda for 2023.

Sak 05/23 Program for Årsmøte i HSG.

Sak 06/23 Invitasjon/påmelding og kostnad for lokallaga til Årsmøte i HSG.

Ymse